Ketkar Kulavruttant Gharani ani Vawunshawali
1 Ketaki-Biwali-Karambavne
Khanda 1 Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
2 Karambavne (Ketkar Mahajani)
Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
3 Bhile
Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3 Family Tree
4 Vishalgad-Sakharpa Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
5 Paithan-Naragunda-Ramadurg-Bagalkot-Bijapur Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
6 Vaijanath-Nashik-Khalapur Khanda 1
Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
7 Varsai Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
8 Anjanavel-Mahad-Amravati-Nagpur Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
9 Padghavli-Nagaon-Khativli Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
10 Aagashe-thane-Dombivali Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
11 Kothure-chitegav-Gangapur (Nashik)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
12 Gangapur (Aurangabad)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
13 Murud (Harne)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
14 Palkhed-panchore (Wani)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
15 Pune-Uran-Karbeli (Kothiwale) Genealogical Information
  Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
16 Pune (Kotwal)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
17 Lashkar Gwalior
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
18 Velas Kalyan (Hajimalang Chowk)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
19 Kurla (Mumbai)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
20 Tale-kalavan-Malad (Mumbai)
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3 Family Tree
21 Apte - Pune
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
22 Chiplun
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
23 Mohari Pune
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
24 Baroda
­
Khanda 1
  Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
25 Mohapada-Tarapur-Thane Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
26 Velas-Vengaon-Koela (Being Researched) Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
27 Sadashiv Peth, Pune (Being Researched) Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
28 Vasai , Jilha Thane (Being Researched) Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
29 Mangalvedhe - Hyderabad - Bhopal (Incomplete) Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
30 Ujjain-Guna-Bhopal (Incomplete)
Khanda 1
Khanda 2 Khanda 3
Family Tree
31 Haripur-Nanded-Sangli
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
32 Nashik

Khanda 1
Khanda 2


Khanda 3
Family Tree
33 Gulasarai-Chatrapur-Bhusawal
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
Joshi Ketkar Genalogical Information and Family Tree

1 Panchanadi (Harne)
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
2 Palgad
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
3 Jalgaon (Dapoli)

Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
4 Gonvatale Murde (anjarle)
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
5 Nadasur-Nagpur-Kalyan-Dombivali
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
6 Kurundwadi (Kolhapur)
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
7 Malegaon (Nashik)
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
8 Panchanadi (Pune) Genealogical Information Khanda 2
Khanda 3
Family Tree
9 Asud

Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
10   Khed Ratnagiri
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
11 Bhadgaon (Jalgaon)
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
12 Murud (Harne) - Alibaug

Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
13   Badlapur (Thane)
Khanda 1
Khanda 2

Khanda 3
Family Tree
14 Panchanadikar
Khanda 1
Khanda 2
Khanda 3
Family Tree

Gharanyanchi Mahiti Ani Vawunshawali


 
 
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress
Currently Unavailable
Work In Progress